Desa Subah

Perangkat Desa

Yulianus Atin

Kepala Desa Desa Subah

2023

Toni, A.Md

Sekretaris Desa Subah

2023

Domianus Paulus

KEPALA URUSAN(KAUR) PEMERINTAHAN

Emiliana

KEPALA URUSAN(KAUR) KEUANGAN

Paulinus

KEPALA URUSAN(KAUR) PEMBANGUNAN

Herlina

KEPALA URUSAN(KAUR) UMUM

Antonius Anam

KEPALA DUSUN (KADUS) SUBAH

Darias, S. Pd

KEPALA DUSUN (KADUS) REMBA KEDOKOK

Sidianus Supinus Ahen

KEPALA DUSUN (KADUS) PULAU LEGOH

Darmanto Kusang

KEPALA DUSUN (KADUS) TERENTANG

Linus

KEPALA DUSUN (KADUS) TELABANG

Yustina Suriani

KEPALA DUSUN (KADUS) REMBA HULU

Paulus Gundul

KEPALA DUSUN (KADUS) MUNGGUK DAS

Desa Subah

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

LUKAS

Ketua BPD Desa Subah

2023

MARDONA

WAKIL KETUA BPD

2023

MARKUS

SEKRETARIS BPD

2023

ANDI SANDEWA

ANGGOTA BPD

MARLINA

ANGGOTA BPD

FHILIPUS HERDI

ANGGOTA BPD

ARDIN, S. Th

ANGGOTA BPD