PENDUDUK BERDASARKAN KK

Kami Melayani dengan sepenuh hati

Jumlah KK Perdusun

Penduduk Berdasarkan KK dan global
No.NamaKepala Keluarga
1Dusun Subah105
2Dusun Remba Kedokok109
3Dusun Pulau Legoh93
4Dusun Terentang94
5Dusun Telabang86
6Dusun Remba Hulu67
7Dusun Munggu Das78
jumlah 632 KK