Home » Ketua Posyandu di Desa Subah

Ketua Posyandu di Desa Subah

  1. Ketua Posyandu Dusun Subah Ibu Teodora Eni
  2. Ketua Posyandu Dusun Temba Kedokok Ibu Elia Suryani
  3. Ketua Posyandu Dusun Remba Hulu Ibu Alia
  4. Ketua Posyandu Dusun Pulau Legoh Ibu Marsiana Anyon
  5. Ketua Posyandu Dusun Terentang Maria Muliani
  6. Ketua Posyandu Dusun Telabang Ibu Salimon
  7. Ketua Posyandu Dusun Munggu Das Ibu M. Yunita Yuliati