PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA

Kami Melayani dengan sepenuh hati

No. DusunIslamKathollikKristenHinduBudha
1Subah142441456
2Remba Kedokok1822813
3Pulau Legoh931037
4Terentang2026358
5Telabang11175152
6 Remba Hulu125521
7Munggu Das5120152
JumlahDesa Subah130166647806