Perkembangan Penduduk Desa Subah dalam tiga tahun terakahir ini tidak terlalu signifikan  hal ini di sebabkan oleh karena  penduduk  Desa Subah sudah mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) sehingga angka kelahiran anak relatif stabil. Adapun Kondisi Data Perkembangan Penduduk Desa Subah untuk berbgai Kategori dalam 3 (tiga) Tahun terkahir dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini  :

  Desa Subah Jml Penduduk Jumlah KK
Lk Pr Jml Lk Pr
a.  Dusun Subah 208 176 384 91 KK 12 KK
b.  Dusun Remba Kedokok 196 187 383 99 KK 11 KK
c.  Dusun Pulau Legoh 169 150 319 89 KK 6 KK
d.  Dusun Terentang 163 170 333 86 KK 9 KK
e.  Dusun Telabang 178 143 321 77 KK 10 KK
f.   Dusun Remba Hulu 146 112 258 59 KK 6 KK
g.  Dusun Munggu Das 143 140 282 67 KK 10 KK
JUMLAH 1.203 1.078 632 568 64
Desa Laki-laki Perempuan Jumlah
a.    Dusun Subah 208 176 384
b.    Dusun Remba Kedokok 196 187 383
c.    Dusun Pulau Legoh 169 150 319
d.    Dusun Terentang 163 170 333
e.    Dusun Telabang 178 143 321
f.     Dusun Remba Hulu 146 112 258
g.    Dusun Munggu Das  143 140 282
JUMLAH 1.193
1.089 2.282


UmurLaki – lakiPerempuanJumlah
1234
Umur 0 Tahun34942
Umur 1 Tahun291443
Umur 2 Tahun232044
Umur 3 Tahun182644
Umur 4 Tahun133245
Umur 5 Tahun281644
Umur 6 Tahun101828
Umur 7 Tahun92130
Umur 8 Tahun272351
Umur 9 Tahun462572
Umur 10 Tahun31517
Umur 11 Tahun41620
Umur 12 Tahun51722
Umur 13 Tahun51824
Umur 14 Tahun10135135
Umur 15 Tahun21829
Umur 16 Tahun211335
Umur 17 Tahun211940
Umur 18 Tahun212445
Umur 19 Tahun213051
Umur 20 Tahun201434
Umur 21 Tahun201636
Umur 22 Tahun201838
Umur 23 Tahun202040
Umur 24 Tahun202342
Umur 25 Tahun121022
Umur 26 Tahun121123
Umur 27 Tahun121224
Umur 28 Tahun121325
Umur 29 Tahun5952111
Umur 30 Tahun17219
Umur 31 Tahun18725
Umur 32 Tahun201737
Umur 33 Tahun222748
Umur 34 Tahun243761
Umur 35 Tahun151227
Umur 36 Tahun171531
Umur 37 Tahun191736
Umur 38 Tahun211940
Umur 39 Tahun222144
Umur 40 Tahun151328
Umur 41 Tahun161430
Umur 42 Tahun171532
Umur 43 Tahun181634
Umur 44 Tahun191735
Umur 45 Tahun131226
Umur 46 Tahun141326
Umur 47 Tahun141327
Umur 48 Tahun151328
Umur 49 Tahun151328
Umur 50 Tahun121122
Umur 51 Tahun121122
Umur 52 Tahun121022
Umur 53 Tahun121022
Umur 54 Tahun121022
Umur 55 Tahun9817
Umur 56 Tahun9817
Umur 57 Tahun9716
Umur 58 Tahun9716
Umur 59 Tahun9715
Umur 60 Tahun6613
Umur 61 Tahun6612
Umur 62 Tahun6612
Umur 63 Tahun6511
Umur 64 Tahun5511
Umur 65 Tahun5510
Umur 66 Tahun559
Umur 67 Tahun459
Umur 68 Tahun448
Umur 69 Tahun448
Umur 70 Tahun347
Umur 71 Tahun347
Umur 72 Tahun347
Umur 73 Tahun336
Umur 74 Tahun336

 

Desa SubahJumlah Pemeluk Agama
IslamKristenKatolikHinduLain-lainJumlah
a.     Dusun Subah 14145244409
b.     Dusun Rb. Kedokok1813228259
c.     Dusun Pl. Legoh9373102358
d.     Dusun Terentang20582634345
e.     Dusun Telabang11152175338
f.      Dusun Rb. Hulu121255267
g.      Dusun Munggu Das5152201304
JUMLAH1304781.66662.282

 
 

Desa SubahWNIWNAJumlah
a.     Dusun Subah 384384
b.     Dusun Rb. Kedokok383383
c.     Dusun Pl. Legoh319319
d.     Dusun Terentang333333
e.     Dusun Telabang321321
f.      Dusun Rb. Hulu258258
g.     Dusun Munggu Das282282
JUMLAH2.2822.282

 

Desa Subah Jumlah Penduduk Rumah Tangga Rata-rata Rumah Tangga
a.      Dusun Subah 384 105 3.65
b.      Dusun Rb. Kedokok 383 110 3.48
c.      Dusun Pl. Legoh 319 93 3.43
d.      Dusun Terentang 333 94 3.54
e.      Dusun Telabang 321 86 3.73
f.       Dusun Rb. Hulu 258 67 3.85
g.      Dusun Munggu Das 282 77 3.66
JUMLAH 2280 632 25.34